چرا باید از framework استفاده کنیم؟

نویسنده:
۵ فروردین ۹۵

امروزه استفاده از framework یک امر بدیهی در بین توسعه دهندگان شده ، به گونه ای که توی شاخه های مختلف کاربرد و محبوبیت این Framework ها رو میبینیم. اما ، اصلا framework چیه و چرا انقدر محبوبیت دارند؟