کدوم زبان بهتر است و با کدام زبان هک و امنیت رو شروع کنیم؟

نویسنده:
۲۴ خرداد ۹۵

همیشه وقتی آدم می خواد وارد مبحثی بشه می خواد وارد بهترین باشه و با افرادی که تو اون حوزه چند سال کار کردن هم ردیف بشه .. برای همین سوالی که براش پیش میاد اینه که بین این همه رقیب کدام را برگزینم و با کدام شروع کنم؟