شروع نوشتن !

نویسنده:
۵ بهمن ۹۴

سلام دوستان 🙂 حدود یک سال و خرده ای میشه که من میخواستم یک وب نوشتی رو داشته باشم 🙂 بی آلایش ساده و چه بسا موقعی به درد فردی بخورد 🙂  🙂 وب نوشت ؟