یه عالمه چیز برای یادگیری و یه عالمه دانلود

نویسنده:
۲۲ فروردین ۹۶

نمی دونم املای کلمه یه عالمه درسته یا نه :دی عالمه یعنی چیزی به اندازه یه عالَم؟! توی فرهنگا که ننوشته. توی فرهنگ معین نوشته بانوی دانشمند پس عجیبه که توی گفتار ماست :-؟